GoodLuckMate stöds av läsare. Läs mer om hur vi tjänar pengar

1. Övervägande

Du bekräftar härmed att dessa användarvillkor stöds av rimliga och värdefulla överväganden. Utan att begränsa det föregående, erkänner du att sådant övervägande inkluderar mottagande av data, material och information tillgänglig på eller via GoodLuckMate.com. Du bekräftar vidare vår möjlighet att granska, använda, publicera, marknadsföra eller visa dina bidrag (se avsnitt 3 märkt "användarbidrag").

2. Restriktioner för användning av material

All information, innehåll och material som finns på GoodLuckMate.com är vår upphovsrättsskyddade egendom eller vår partners upphovsrättsskyddade egendom. Alla varumärken, servicemärken och särskilda företagsnamn ägs av oss och/eller våra partners. Ingen information, innehåll eller material från GoodLuckMates webbplats får kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, postas, överföras eller distribueras på något sätt utan vårt skriftliga medgivande.

Webbplatsen GoodLuckMate.com är endast för ditt personliga bruk. Du får inte använda GoodLuckMates webbplats för kommersiella ändamål eller på något sätt som är olagligt eller skadar oss eller någon annan person eller enhet, enligt vår egen bedömning.

3. Användarbidrag

Om du avsiktligt eller oavsiktligt skickar oss oönskade bidrag, eller genom funktioner eller aktiviteter på GoodLuckMates webbplats skickar in, lägger upp eller på annat sätt bistår oss med information, innehåll, länkar eller material inklusive, utan begränsning, data, text, meddelanden, filer, bilder, fotografier, videor, audiovisuella verk, ljudinspelningar, inlägg, dina och/eller andra personers namn, likheter, röster, användarnamn, profiler, handlingar, framträdanden och/eller annan biografisk information elle annat material ska vi (och våra partners, distributörer, representanter och andra auktoriserade användare) ha rätt till obegränsad användning av sådana bidrag för vilket ändamål som helst, kommersiellt eller annat, utan krav på något tillstånd från eller betalning till dig eller till någon annan person eller enhet.

Inget bidrag ska vara föremål för någon konfidentiell skyldighet från vår sida, och vi ska inte hållas ansvariga för någon användning eller avslöjande av något bidrag. Utan att begränsa det föregående ger du oss härmed (och våra partners, distributörer, agenter, representanter och andra auktoriserade användare), utan krav på något tillstånd från eller betalning till dig eller till någon annan person eller enhet, en evig, icke- exklusiv, oåterkallelig, fullt betald, royaltyfri, underlicensierbar och överförbar världsomspännande licens att använda, återanvända, reproducera, överföra, skriva ut, publicera, visa, ställa ut, distribuera, omdistribuera, kopiera, lagra, lagra, cache, arkivera, indexera, kategorisera, kommentera, sända, streama, redigera, ändra, modifiera, anpassa, översätta, skapa härledda verk baserat på och offentligt utföra sådana bidrag, helt eller delvis, i alla medieformat och kanaler som nu eller hädanefter är kända (inklusive och utan begränsning på GoodLuckMate.com och på alla andra webbplatser som ägs eller drivs av GoodLuckMate) för alla ändamål inklusive och utan begränsning nyheter, reklam, marknadsföring, publicitet, handel eller kommersiella syften, allt utan ytterligare meddelande till dig och med eller utan erkännande. Du samtycker till ovanstående beviljande av rättigheter, samtycken, avtal och tilldelningar oavsett om vi använder dina bidrag eller inte.

Du samtycker till att bidrag du gör inte görs i förtroende eller tillit och att inget konfidentiellt eller fiduciariskt förhållande är avsedd eller skapad mellan dig och oss på något sätt. I den mån några "moraliska rättigheter", "härledda rättigheter" eller liknande rättigheter i eller till bidragen existerar och inte exklusivt ägs av oss, samtycker du till att inte hävda några sådana rättigheter för oss eller våra partners, distributörer, representanter och andra auktoriserade användare, och du ska skaffa samma överenskommelse att inte genomdriva från andra som kan ha sådana rättigheter.

Utan att begränsa omfattningen av bidragslicensen eller eventuella framtida beviljande av rättigheter, samtycken, överenskommelser, överlåtelser och avståenden som du kan göra angående bidrag, accepterar du härmed eventuella tidigare beviljande av rättigheter, samtycken, överenskommelser, överlåtelser och avstående från dig angående bidrag som du har skickat till oss.

4. Våra rättigheter för borttagning av innehåll

Vi förbehåller oss rätten men frånsäger oss alla skyldigheter eller ansvar att ta bort bidrag från GoodLuckMate.com (a) som bryter mot dessa användarvillkor och (b) att följa alla stämningar, beställningar eller på annat sätt samarbeta med brottsbekämpande tjänstemän angående identifiering av alla användare som påstås använda webbplatsen GoodLuckMate.com i strid med lagen. Om vi anser det lämpligt förbehåller vi oss rätten att bevara ett register över sådana bidrag och överlämna hela eller delar av dem till brottsbekämpande tjänstemän.

5. Innehåll som länkas till från GoodLuckMate.com

Du bör vara medveten om att när du är på GoodLuckMate.com kan du ledas till andra webbplatser som ligger utanför vår kontroll. Det finns länkar till andra webbplatser från sidor på GoodLuckMate.com som tar dig utanför vår tjänst. Om du till exempel klickar på en kasinoannons eller ett sökresultat kan klicket ta dig bort från GoodLuckMate.com. Detta inkluderar länkar från annonsörer, sponsorer och innehållspartners som kan använda våra logotyper som en del av en co-branding-relation. Du bekräftar att när du klickar på en länk som lämnar GoodLuckMate.com kontrolleras inte webbplatsen du kommer att landa på av oss, och andra användarvillkor och integritetspolicyer kan gälla. Genom att klicka på länkar till andra webbplatser bekräftar du att vi inte är ansvariga för dessa webbplatser. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera länkar från tredje parts webbplatser till GoodLuckMate.com, även om vi inte är skyldiga att göra det.

Vi gör inga förbindelser om innehållet på webbplatser som listas i någon av våra register. Följaktligen kan vi inte hållas ansvariga för riktigheten, relevansen, upphovsrättsefterlevnaden, lagligheten eller anständigheten hos material som finns på webbplatser som listas i våra sökresultat eller på annat sätt är länkade till GoodLuckMate.com.

6. Friskrivningsklausul

Informationen, innehållet och materialet på GoodLuckMate.com tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. Så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag frånsäger vi oss alla garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-överträdelse. Vi garanterar inte att funktionerna i information, innehåll och material på GoodLuckMate.com (inklusive, utan begränsning, användarbidrag) kommer att vara felfria, att defekter kommer att korrigeras eller att GoodLuckMate.com eller servrarna som gör sådan information, innehåll och material tillgängligt är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Dessutom står du för hela kostnaden för all nödvändig service, reparation eller korrigering. Vi garanterar eller gör inga löften om användningen eller resultatet av användningen av någon information, innehåll, material, produkter eller tjänster som finns på eller erbjuds, görs tillgängliga via eller på annat sätt relaterat till GoodLuckMate.com, inklusive och utan begränsning, användargenererat innehåll (bidrag), eller tredje parts webbplatser eller tjänster som länkas till från GoodLuckMate.com när det gäller deras korrekthet, noggrannhet, fullständighet, tillförlitlighet, säkerhet eller på annat sätt. Tillämplig lag kanske inte tillåter uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig.

Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för riktigheten, fullständigheten eller tillgängligheten av information, innehåll och material som finns på webbplatser som länkar till eller från webbplatsen GoodLuckMate.com. Vi kan inte säkerställa att du kommer att vara nöjd med några produkter eller tjänster som du köper från en tredje parts webbplats som länkar till eller från GoodLuckMate.com eller tredjepartsinformation, innehåll eller material som finns på våra webbplatser. Vi stöder inte någon av varorna, och vi har inte heller vidtagit några åtgärder för att bekräfta riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av någon av informationen, innehållet eller materialet som finns på någon tredje parts webbplats. Vi lämnar inga löften eller garantier för säkerheten för någon information, innehåll eller material (inklusive och utan begränsning, kreditkortsnummer och annan personlig information) som du kan bli ombedd att ge till tredje part. Du avsäger dig härmed oåterkalleligt alla anspråk mot oss med avseende på information, innehåll och material som finns på vår webbplats (inklusive, utan begränsning, användarbidrag), på tredje parts webbplatser och all information, innehåll och material som du tillhandahåller sådan tredje part webbplatser (inklusive, utan begränsning, kreditkortsnummer och annan personlig information). Vi uppmuntrar dig starkt att göra den utredning du anser nödvändig eller lämplig innan du fortsätter med någon online- eller offlinetransaktion med någon av dessa tredje parter.

7. Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter, inklusive men inte begränsat till vårdslöshet, ska vi vara ansvariga gentemot dig eller någon annan person eller enhet för några direkta, indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, personskada (inklusive dödsfall), och egendomsskador av vilken karaktär som helst, som beror på (a) användningen av, eller oförmågan att använda, GoodLuckMate.com eller innehåll, material eller funktioner på webbplatsen, eller (b) beteendet eller handlingar, oavsett om det är online eller offline, av någon användare av GoodLuckMate.com eller någon annan person eller enhet, även om vi har informerats om möjligheten till sådana skador. Vi ska under inga omständigheter hållas ansvariga gentemot dig för några skador, förluster och orsaker till åtgärder, vare sig det är i kontrakt, skadestånd (inklusive men inte begränsat till vårdslöshet) eller på annat sätt för att komma åt eller delta i någon aktivitet relaterad till GoodLuckMate.com.

Dessutom ska vi eller våra partners, eller någon av de föregående enheternas respektive återförsäljare, distributörer, tjänsteleverantörer och leverantörer inte under några omständigheter hållas ansvariga för förseningar eller brister i prestation som direkt eller indirekt är ett resultat av en handling av force majeure eller orsaker utanför vår eller deras rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, utrustning och tekniska fel, elektriska strömavbrott eller fluktuationer, strejker, arbetskonflikter, upplopp, civila störningar, brist på arbetskraft eller material, naturkatastrofer, gudshandlingar, krig, statliga åtgärder, order från inhemska eller utländska domstolar eller tribunaler, underlåtenhet att utföra av tredje part, eller några skäl utanför rimlig kontroll av oss eller våra partners, eller någon av de föregående enheternas respektive återförsäljare, distributörer, tjänsteleverantörer och leverantörer.

Du erkänner och samtycker vidare till att varken vi eller våra partners, eller någon av de föregående enheternas respektive återförsäljare, distributörer, tjänsteleverantörer eller leverantörer är ansvariga för (a) eventuell inkompatibilitet mellan GoodLuckMate.com och någon webbplats, tjänst, mjukvara eller hårdvara eller (b) eventuella förseningar eller misslyckanden som du kan uppleva med överföringar eller transaktioner relaterade till GoodLuckMate.com.

Begränsningarna, undantagen och friskrivningarna i det här avsnittet och på andra ställen i dessa användarvillkor gäller i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Tillämplig lag kanske inte tillåter begränsning eller uteslutning, begränsning eller ansvarsfriskrivning för vissa bestämmelser som anges i dessa användarvillkor, så sådana undantag, begränsningar eller friskrivningar kanske inte gäller dig.

8. Jurisdiktion- och domstolsfrågor

Du samtycker till att eventuell tvist som uppstår ur eller relaterade till dessa användarvillkor ska lämnas in till domstol på Malta, och du samtycker och underkastar dig härmed den personliga jurisdiktionen för sådana domstolar för att pröva någon sådan åtgärd. Vi garanterar inte att information, innehåll eller material på GoodLuckMate.com är lämpliga eller tillgängliga för användning på någon speciell plats. De som väljer att gå in på GoodLuckMate.com gör det på eget initiativ och är ansvariga för att följa alla tillämpliga lagar, inklusive, men inte begränsat till, alla tillämpliga lokala spellagar.

9. Ändring och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att, när vi finner det lämpligt, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor när som helst utan varsel, och det är ditt ansvar att granska dessa användarvillkor för eventuella ändringar. Din användning av GoodLuckMate.com efter en ändring av dessa användarvillkor kommer att utgöra ditt samtycke till och godkännande av reviderade användarvillkor.

10. Uppsättning

Dessa användarvillkor gäller tills avtalet sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp detta avtal när som helst genom att avbryta användningen av GoodLuckMate.com.

Vi kan omedelbart säga upp detta avtal (inklusive din åtkomst till GoodLuckMate.com) utan anledning och utan att meddela dig om vi finner det lämpligt. Vid uppsägning måste du sluta använda GoodLuckMate.com och förstöra allt material som erhållits från webbplatsen och alla kopior därav, oavsett om de är gjorda enligt dessa användarvillkor eller på annat sätt.

Vi har implementerat en policy som föreskriver uppsägning, under lämpliga omständigheter, av användare som upprepade gånger gör intrång i upphovsrätten.

Bestämmelserna i dessa användarvillkor, som till sin natur bör fortsätta gälla vid uppsägningen av dessa användarvillkor, ska fortsätta gälla vid sådan uppsägning.

11. Allmänna bestämmelser

Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Malta, utan att ge effekt till några principer om lagkonflikter. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor är olaglig, ogiltig eller av någon anledning omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse anses vara särskiljbar från dessa användarvillkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Inget avsägelseklausul av någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avsägelseklausul från en sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse, och vår underlåtenhet att hävda någon rättighet eller bestämmelse enligt dessa användarvillkor ska inte utgöra en avsägelseklausul från sådan rättighet eller bestämmelse. Du samtycker till att varje rättstvist som härrör från eller relaterad till GoodLuckMate.com måste påbörjas inom ett (1) år efter det att tvisten uppstår; i annat fall ska sådan tvist uteslutas permanent.

12. Meddelande och procedur gällande upphovsrättsintrång

Vi kan meddela våra användare om upphovsrättsintrång genom ett allmänt meddelande på webbplatsen GoodLuckMate.com eller e-post till en användares e-postadress i våra register. Om du får ett sådant meddelande kan du lämna skriftligt bestridande till det utsedda ombudget i det ursprungliga meddelandet som innehåller informationen nedan. För att gälla måste bestridandet vara ett skriftligt meddelande som innehåller följande:

  • Din fysiska eller elektroniska signatur; identifiering av materialet som har tagits bort eller till vilket åtkomst har inaktiverats, och platsen där materialet förekom innan det togs bort eller åtkomst till det inaktiverades; ett uttalande från dig under straff för mened, att du i god tro tror att materialet togs bort eller inaktiverades som ett resultat av ett misstag eller felaktig identifiering av materialet som ska tas bort eller inaktiveras; och ditt namn, fysiska adress och telefonnummer, och ett uttalande om att du samtycker till en maltesisk domstols jurisdiktion och att du accepterar delgivning av process från den person som lämnade meddelandet om material som påstås göra intrång eller ett ombud för en sådan person.

13. Språkversioner

I händelse av att det finns en avvikelse mellan den engelska versionen av denna policy och alla andra språkversioner, kommer den engelska versionen att gälla.

Prenumerera!

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få de bästa bonuserbjudandena genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

info Bonusar är tillgängliga för utvalda länder